Wednesday, August 26, 2009

Labels: news
ကရင္တုိင္းရင္းသားတို႔၏ ကြ်န္းသာယာ

Monday, 24 August 2009 18:22 အီဒစ္ မီရန္တီ

ကရင္တုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္း၊ လံုၿခံဳစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳး ရွင္သန္ႏုိင္သည့္ ေက်းရြာေလးတခု ရွိေနသည္။ ကေလးမ်ား ပံုမွန္ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ၾကသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ဘုရားေက်ာင္း ပံုမွန္ သြားႏိုင္သည္။ စစ္သားမ်ားကိုလည္း ေၾကာက္လန္႔ေနစရာမလို။ မိဘမ်ားလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးၾကသည္၊ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ သြားလာေနၾကသည္။

[ေက်ာင္းသြားမည့္ ကရင္ တုိင္းရင္းသား ကေလးငယ္မ်ား]


သူတို႔ရြာေလးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ရွိသည္။ ေရေပးစနစ္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္မ်ားလည္း ရွိသည္။ ဤေနရာေလးမွာ လက္နက္ကုိင္ ပုန္ကန္ တုိက္ခုိက္္မႈ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေကာ္သူးေလ ေဒသအတြင္း တည္ရိွေနျခင္း မဟုတ္ပါ။ ရန္သူမ်ား ပတ္လည္ ဝိုင္းေနသည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕ ဝန္းက်င္မွ ေက်းရြာေလးလည္း မဟုတ္ပါ။ ေလေဘးသင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚတြင္လည္း မဟုတ္သည့္ အျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အတြင္းမွ တည္ၿငိမ္မႈ မရိွသည့္ ဒုကၡသည္ စခန္း တခုလည္း မဟုတ္ပါ။

ဤရြာကေလး၏အမည္က ဝီဘီဟု ေခၚသည္။ အက္ဒမန္ ပင္လယ္ (ကပၸလီပင္လယ္) အတြင္းရွိ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံက ပိုင္ဆိုင္သည့္ ကြ်န္းေလး တခုေပၚတြင္ တည္ရိွသည္။ ဤကြၽန္းေလးကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ၁၈၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ကတည္းက သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး သူတို႔၏ ကိုလိုနီ ေဒသမ်ားမွ ပုန္ကန္သူမ်ား၊ လူဆုိးမ်ားကို တကြ်န္းပို႔သည့္ ေနရာ ျဖစ္သည္။ အက္ဒမန္ ပင္လယ္ အတြင္းရွိ ကြ်န္းမ်ားက ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ပဲခူး ရိုးမ ေတာင္တန္းႀကီး ေရထဲ ငုပ္လွ်ဳိးသြားရာမွ ျပန္ေပၚလာေသာ ကြ်န္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုး ေရခဲေခတ္ ကာလ ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာခ်ိန္မွစ၍ ပင္မ ကုန္းေျမႀကီးႏွင့္ ျပတ္ေတာက္ ကြဲကြာ သြားခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ာရာဝါ (Jarawa)၊ အြန္ဂ်ီ (Onge)၊ ဂရိတ္ အက္ဒမန္နိစ္ (Great Andamanese)၊ စင္တီနီလိစ္ (Sentinelese) စသည့္ ဌာေန တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တေသာင္းေက်ာ္ကတည္းက ဤကြ်န္းမ်ားေပၚတြင္ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ အေရအတြက္က ၅ဝဝ ခန္႔ ရွိႏိုင္သည္။

ဤကြ်န္းငယ္ေလးသည္ ကိုလိုနီေခတ္က အိႏၵိယႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွ အက်ဥ္းသားမ်ားကုိ ထားသည့္ေနရာ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘဂၤါလီ၊ ရန္ခ်ီ (Ranchi) အပါအဝင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ေျပာင္းေရႊ႕ အေျခခ် ေနထိုင္လာသူ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ စည္ကားလာသည္။

၁၉၂ဝ ျပည့္ႏွစ္လြန္ ဝန္းက်င္တြင္ ကြ်န္းေပၚရွိ သစ္မာေတာမ်ားကို စီးပြားျဖစ္ ခုတ္လွဲေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ၿဗိတိသွ် သစ္ကုန္သည္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကရင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကို သစ္ခုတ္လုပ္သားအျဖစ္၊ ဆင္ထိန္းအျဖစ္ ခိုင္းေစရန္ ေခၚေဆာင္လာၾကသည္။

ပထမဦးဆံုးအသုတ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ ကရင္မ်ားက ဤကြ်န္းေပၚသို႔ ၁၉၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရိွလာသည္။ သူတို႔ႏွင့္ အတူ သင္းအုပ္ဆရာ ဦးလူႀကီးလည္း အတူပါလာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုး ကရင္လူမ်ဳိး အေရအတြက္ ရာဂဏန္း အနည္းငယ္ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး သူတို႔ ေနထိုင္ အေျခခ်ရန္ ေျမကြက္မ်ားကိုလည္း အက္ဒမန္ကြ်န္း အလယ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ မာယာဘန္ဒါ အနီးရွိ ယခု ဝီဘီေက်းရြာ၌ ရရိွခ့ဲၾကသည္။ ၎တုိ႔မွ သက္ဆင္းလာၾကသူမ်ားကို ယခုအခါ ကြ်န္းမ်ားေပၚရွိ ေဒသခံမ်ား အျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေလသည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလာမႈေၾကာင့္ အက္ဒမန္ ကြ်န္းရွိ သစ္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ မာယာဘန္ဒါၿမိဳ႕ အနီးတြင္ လက္က်န္ဆင္မ်ားႏွင့္ ဆင္ဦးစီးမ်ားကို ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ဆင္ဦးစီးမ်ားက တျခားေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ရွာေနသည္။

[ေျမပုံတြင္ အနီေရာင္ ျခယ္ထားသည့္ အလယ္ အက္ဒမန္ ကြ်န္း သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးကြ်န္း ျဖစ္ၿပီး စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၁၅ဝဝ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသည္]

ဝီဘီေက်းရြာမွ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ တျခားရြာသားမ်ားက ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ဳိး စားေသာက္ၾကသက့ဲသုိ႔၊ ေစ်းတြင္လည္း ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ကမ္းရိုးတန္းတြင္ ငါး၊ ခရု၊ ကမာမ်ားကုိ ရွာေဖြ စားေသာက္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕က ခရီးသြား ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေရငုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။

ေခတ္ပညာတတ္ ကရင္လူငယ္တခ်ဳိ႕က အစိုးရအလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ မာယာဘန္ဒါ၊ ပို႔ဘလဲယား ၿမိဳ႔မ်ားရွိ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ အေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားက ကိုယ္ခႏၶာ တည္ေဆာက္ပံုအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ (ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ အပါအဝင္) ယဥ္ေက်းမႈ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း အက္ဒမန္ပင္လယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ အိႏၵိယ နီကိုဘာကြ်န္းစုမ်ားေပၚရွိ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း တူညီၾကသည္။ တခါတရံ ပို႔ဘလဲယားၿမိဳ႔ေပၚတြင္ ကရင္မ်ားႏွင့္ နီကိုဘာကြ်န္းသားမ်ားက သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း ေရာေထြး မွားယြင္းတတ္ၾကေသးသည္။

အလယ္အက္ဒမန္ကြ်န္းသည္ နတ္ကိုးကြယ္သူ ဂ်ာဝါရာလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ပို၍ ညိဳေမွာင္သည့္ အသားအေရာင္ ရွိၾကၿပီး အမဲလိုက္ျခင္း၊ သစ္သီးသစ္ဥမ်ား ရွာေဖြ စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္မူ ဤ ကြ်န္းကေလးက သူတို႔ပိုင္ဆိုင္သည့္ သီးျခား ေနရာေလး ျဖစ္ေနသည္။ ကြ်န္း၏အလယ္ကို အက္ဒမန္လမ္းမႀကီး (Adman Trunk Road) ဟုေခၚသည့္ လမ္းမႀကီးတခု ေဖာက္ထားရာ သူတို႔ေဒသကို ကန္႔လတ္ျဖတ္ ျဖတ္သန္းသြားသည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဌာေနတိုင္းရင္းသား ဂ်ာဝါရာလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လမ္းမႀကီး ေဘးတဖက္တခ်က္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ အေျခခ်လာသူမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂ်ာဝါရာလူမ်ဳိးမ်ား အေပၚ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား က်ေရာက္ေစမႈႏွင့္ တျခားေသာ ဆိုးက်ဳိး အႏၱရာယ္ သက္ေရာက္ေစမႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခခ်လာသူမ်ားကို ေနရာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုိက္သည္။ လမ္းမႀကီးက ပြင့္လ်က္ ဆက္လက္ ရွိေနၿပီး၊ ယာဥ္အသြားအလာ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္။

ဂ်ာဝါရာတုိ႔ကုိ အကာအကြယ္ ေပးေရးအတြက္ ထုိလမ္းမႀကီးကို ပိတ္ပစ္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဗဟို တရားရံုးခ်ဳပ္က ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္တြင္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ အကယ္၍ လမ္းပိတ္လိုက္လွ်င္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ မာယာဘန္ဒါေဒသတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အခက္ႀကံဳရဖြယ္ ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ပို႔ဘလဲယားဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕မွ တဆင့္ သေဘၤာမ်ားကို အားထား၍သာ သြားလာၾကရဖြယ္ ရွိေနသည္။

ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားက အၾကမ္းဖက္ လူမ်ဳိးေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ကရင္ ဧဝံေဂလိ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားက ဂ်ာဝါရာတုိ႔ကို လက္ဝါးကပ္တိုင္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ာဝါရာတုိ႔က ၎တုိ႔ ပုိင္နက္ရိွ ငါးမ်ား၊ သီးႏွံမ်ားကို လာေရာက္ လုယက္ ခိုးယူၾကသူမ်ားအား ၎တို႔ ဘာသာစကား အရ "ဘီမာ" (ဗမာ) ဟုေခၚၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေလွမ်ားျဖင့္ လာေရာက္ၾကသူမ်ားကို ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ အလယ္ အက္ဒမန္ကြ်န္းမွ လာေရာက္သူမ်ားႏွင့္ ကရင္တံငါ တခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ဝီဘီေက်းရြာေလးက တည္ၿငိမ္ ေအးေဆးလွေသာ ရြာေလးတခု ျဖစ္သည္။ ကြန္ကရစ္ ခင္းထားသည့္ လမ္းမ်ား ရွိသည္။ ျမင့္မားသည့္ အုန္းပင္မ်ား၊ အရိပ္ေကာင္းလွသည့္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားလည္း ရွိသည္။ အိမ္ အနည္းငယ္ခန္႔မွာ ဝါးထရံကာ၊ သက္ငယ္မိုး ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ကြန္ကရစ္ခင္း သြပ္မိုးအိမ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ကရင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သူတို႔ဘဝက ေအးေဆး တည္ၿငိမ္လွသည္။ ရႈပ္ေထြး ေပြလီ ျပႆနာမ်ား မရွိ။ ေအးခ်မ္းသည့္ နိဗၺာန္ဘံုကေလးသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္။

ဝီဘီရြာရွိ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက အိမ္ေထာင္ ထိန္းေက်ာင္းၾကသည့္ မိခင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ေစ်းဆိုင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ ေရာင္းခ်ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနသည္။ သူတို႔က ဧရာဝတီတိုင္း အတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားကဲ့သို႔ ထဘီႏွင့္ ေဘးတြင္ ၾကယ္သီးတပ္ရသည့္ ရင္ဖုံးအက်ႌကို ဆက္လက္ ဝတ္ဆင္ေနၾကသည္။ ဤေက်းရြာသား အမ်ားစုက ကရင္ စကား ဆက္လက္ေျပာဆိုေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုက စေကာကရင္ ဘာသာစကားကုိ အသုံးျပဳၿပီး တခ်ဳိ႔က ပိုးကရင္ဘာသာကို ေျပာဆိုၾကသည္။ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားအတြက္ ကရင္ဘာသာျဖင့္ ျပဳစုထားသည့္ ေက်ာင္းစာအုပ္မ်ား ရိွသည္။
[(ဝဲမွ ယာသို႔) ဝီဘီ ေက်းရြာရွိ ဇီယြန္ ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ သင္းအုပ္ဆရာ ဦးလူႀကီး အထိမ္းအမွတ္ ဘုရားေက်ာင္း၏ အတြင္းပုိင္း ျမင္ကြင္း၊ ပစၥည္းမ်ား စံုလင္လွသည့္ ေက်းလက္ ေစ်းဆိုင္ငယ္

(ဝဲမွ ယာသို႔) ဝီဘီ ေက်းရြာရွိ ဇီယြန္ ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၊ သင္းအုပ္ဆရာ ဦးလူႀကီး အထိမ္းအမွတ္ ဘုရားေက်ာင္း၏ အတြင္းပုိင္း ျမင္ကြင္း၊ ပစၥည္းမ်ား စံုလင္လွသည့္ ေက်းလက္ ေစ်းဆိုင္ငယ္ (ဓာတ္ပံုမ်ား- Edith Mirante)

အက္ဒမန္ကြ်န္းေပၚရွိ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားက ဟင္ဒီဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ စကား တုိ႔ျဖင့္ ေျပာဆုိၾကသည္။ အဂၤလိပ္စကားကိုလည္း မၾကာခဏ အသုံးျပဳၾကသည္။ က်မ အလည္ေရာက္သြားသည့္ေန႔သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားေနသည့္ ထုိေက်ာင္းေလး၏ စာသင္ႏွစ္ ေနာက္ဆံုးရက္ ျဖစ္ေနသည္။ ၾကက္ေသြးေရာင္ တူညီဝတ္စံုဝတ္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားက လိေမၼာ္ရည္၊ စမူဆာမ်ား စားေသာက္ၿပီး စာသင္ႏွစ္ ေနာက္ဆုံးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကုိ က်င္းပေနၾကသည္။ မိသားစုတစုက က်မကို ဖိတ္ေခၚသျဖင့္ သူတို႔အိမ္သို႔ လုိက္သြားသည္။ ၎တုိ႔၏ သမီးတဦးျဖစ္သူ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူက ရွိတ္စပီးယား ျပဇာတ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ က်မႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသည္။

မူစလင္ ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား အၾကား အိမ္ေထာင္ျပဳမႈ ရွိေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ ကရင္ လူမ်ဳိး အေရအတြက္က ခိုင္ခိုင္မာမာ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ဝီဘီေက်းရြာတြင္ ဘုရားေက်ာင္း ၂ ေက်ာင္း ရွိသည္။ ဇီယြန္ (Zion) ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းႏွင့္ သင္းအုပ္ဆရာ ဦးလူႀကီး အထိမ္းအမွတ္ ဘုရားေက်ာင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ဇီယြန္ ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းက အခိုင္အခန္႔ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အနီေရာင္ မ်က္ႏွာစာတြင္ အကြက္ အေျပာက္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံ ခ်ယ္သထားသည္။ ဘုရားအဝင္မုခ္ဦးႏွင့္ ဆင္တူသည့္၊ သင္းအုပ္ဆရာ ဦးလူႀကီး အထိမ္းအမွတ္ ဘုရားေက်ာင္း၏ အျပာေရာင္ ဂိတ္တံခါးကုိ စကၠဴ အလံမ်ားျဖင့္ ခ်ယ္သထားသည္။

အက္ဒမန္ကြ်န္းေန ကရင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အေျခအေနကို ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားမွတဆင့္ လည္းေကာင္း၊ ေရဒီယိုသတင္းမ်ားမွ လည္းေကာင္း သိရိွေနၾကသည္။ ပင္လယ္၏ ဟုိမွာဘက္ရွိ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အေျခအေနက သူတို႔ႏွင့္ လံုးဝ ကြာျခားလွသည္ကိုလည္း သိရွိေနၾကသည္။ ဝီဘီေက်းရြာ အတြင္း က်မ လည္ပတ္ ၾကည့္ရႈေနစဥ္ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိသလဲ" ဟု ေမးျမန္းသည္ကိုလည္း ၾကံဳခဲ့ရပါေသးသည္။

ဆက္ဖတ္ရန္...